x

Blog

Markerer aksjonen ytterligere
By: admin
nov 29, 2000

Denne reportasjen stod i Østlandsposten 29.11.2000 (Skrevet av Ingrid Elisabeth Løsnæs).

De fire videregående skolene i Larvik samlet inn 270 000 kroner til Aksjon Peru. Aksjonslederne var godt fornøyd med resultatet av årets Aksjon Peru. I framti

cialis buy

den vil de allikevel markere seg enda mer. Håpet er å også å få med seg lærerne på en bedre markering. – Elevene ved de fire videregående skolene har gjort en fantastisk jobb, skrøt Dag Petter Svendsen da lederne for Aksjon Peru kunne overrekke ham en sjekk på 270 000 kroner i går. – Disse pengene er fundamentet og selve ryggraden i det vi gjør, fortalte han.

Aksjonslederne som var samlet under overrekkelsen på Thor Heyerdahl videregående skole var også fornøyd med sluttresultatet. Summen var en smule mindre enn i fjor, men også færre elever hadde deltatt på aksjonen. – 1.klasse på Thor Heyerdahl har vært veldig flinke, roste aksjonsleder Line Grinden. Ved Farris videregående fikk 1F skryt for sitt initiativ på Nordbyen Steen & Strøm selve aksjonsdagen. Her solgte de blant annet bilder og holdt kakelotteri, noe som resulterte i at aksjonen fikk større oppmerksomhet blant publikum.

Flott innsats

Pengene som elevene har samlet inn skal gå til driften av et barnehjem der 30 barn bor. I tillegg hjelper pengene til med driften av en skole med 400 elever.

Dag Petter Svendsen som startet prosjektet for å hjelpe barn i Peru i 1992 var svært takknemlig for støtten fra de fire videregående skolene. I forkant av aksjonen har han vært rundt på samtlige skoler for å informere om prosjektet. – Mange har stått fryktelig på for aksjonen, sa han og takket aksjonslederne.

Vil ha med lærerne

Aksjonslederne på sin side erfarte under aksjonen at enkelte ting må rettes opp foran neste års aksjon. – Det faller for mye på kontaktpersonene, mente Marion Federl ved Kilden videregående skole. Derfor fremsatte samtlige aksjonsledere et ønske om at en større del av personalet ved skolene kunne være involvert ved neste års aksjon. – Vi må markere alt mye bedre, påpekte Line Grinden. Særlig 1.klassingene markerte seg ved årets aksjon med god innsats. – Det lover godt for fremtiden, understreket Grinden.