x

Blog

2018 – Ett begivenhetsrikt år på barnehjem og skole
By: admin
des 29, 2018

2018 er over, og vi ønsker å takke for enda et år med økonomisk støtte til Prosjekt Peru. Deres støtte har sørget for at 18 barn har hatt enda et trygt og godt år på barnehjemmet, og for at 125 barn på skolen har kunnet fortsette skolegangen sin.

I år har vi tatt imot 4 nye barn på barnehjemmet. Forskjellen fra da de først kom til barnehjemmet og til nå, er helt utrolig. Usikre, apatiske og redde barn har blitt til glade, utadvendte og kjærlige barn. Vi er takknemlige for at de nå er en del av vår familie, og ikke minst for at vi har muligheten til å ta vare på barn som virkelig trenger det. I 2019 håper daglig leder Martha Samame å kunne ta imot enda flere barn, og øke antall barn fra 18 til 21.

I år har vi også hatt gleden av å innvie nye hus. I august sto det første nye huset klart, og 11. desember var det tid for innvielse av de to siste husene. Dette var en flott og høytidelig dag som markerte en ny start for barnehjemmet, nå som alle 18 barna har trygge og fine hus å bo i. Sammen med alle som jobber på barnehjemmet samt deres familiemedlemmer, rektor, lærere og barn fra skolen, naboer, tidligere barnehjemsbarn, frivillige og besøkende fra Norge, ble husene velsignet av presten og nøkler ble overrekt til husenes ”faddere”. I tillegg var det overrekkelse av julegavene fra Thor Heyerdahl videregående skole og Melsom videregående skole – et kjøleskap til hvert hus. Etterpå var det danseopptreden fra barna på skolen, felles lunsj og leker.

I løpet av året har det vært fem frivillige her og jobbet på barnehjemmet og skolen. Deres hjelp er uvurderlig, og det er fantastisk å se hvor fort kjærligheten og tilliten mellom dem og barna vokser. De har hatt ansvar for utallige leker og undervisningstimer, og bidrar virkelig til at barna har en enda finere hverdag. De har startet innsamlingsaksjoner på eget initiativ og samlet inn flere tusen kroner hver som har gått direkte til barna. Engasjementet og dedikasjonen de viser, selv bare noen dager etter å ha møtt barna, er utrolig.

Desember er tiden for ”chocolatadas”, som er fester arrangert av videregående- eller universitetselever fra nabobyen Chiclayo, eller andre organisasjoner som ønsker å gi av det de har, som har med seg gaver, godteri, kaker og kakao til barna på barnehjemmet. Dette er en kjempefin tradisjon hvor barna får danse og leke hele dagen, i tillegg til at de får julegaver de ellers ikke ville fått. Martha og tantene sørger for å fortelle om organisasjonen og hjelpen vi mottar fra Norge, men det er fint å se at peruanere, som ikke har all verdens av ting fra før av, hjelper barn som har enda mindre.

2018 markerer skolens 25 års jubileum, og dette har blitt feiret på skikkelig peruansk vis, med nesten to hele uker fylt med lek, moro, konkurranser og fotballturneringer. Lærerne, rektor og de frivillige har vært kjempeengasjerte i planleggingen, og med barnas ivrige hjelp med alle forberedelser, og foreldrenes deltakelse i de forskjellige aktivitetene, ble det en utrolig bra feiring! Takknemligheten for Dag Petters arbeid, sammen med Benigno Flores, ble tydelig uttrykt, både i dikt dedikert til han og i rektors tale på avslutningsdagen.