skolen

Skolen

Prosjekt Peru-skolen slik den er i dag ble ferdigstilt i 1996, etter å ha leiet et hus som skolebygg i tre år, med støtte fra Strømmestiftelsen. Foreldrene til skolebarna jobbet frivillig i samarbeid med innleide arbeidere for at skolen skulle bli ferdig, og den består av 7 klasserom, 1 administrasjonskontor, rom der vaktmesteren bor, toaletter og sanitæranlegg, lager og et datarom.

Tilbud til de fattigste

Skolen ligger på vestsiden av Monsefú (cirka 10 minutter med bil fra barnehjemmet), i utkanten av slumområdet La Victoria. De aller fleste elevene kommer fra denne sonen, men noen kommer også fra steder litt lengre fra. Dette er et tilbud til de fattigste av de fattigste, og mange av skolebarna ville ellers ikke ha hatt noe tilbud om skolegang. Alternativet ville vært å være hjemme hos foreldrene eller å jobbe. I stedet får de nå muligheten til å utdanne seg og å få seg jobb i fremtiden. Det er per i dag ansatt 7 lærere på skolen i tillegg til rektoren og sekretæren. Prosjekt Peru lønner 6 av de ansatte, og de 3 resterende er det den peruanske staten som betaler for. Skolen er offentlig godkjent.

200 barn får mulighet til utdanning til en hver tid

Prosjekt Peru gir til en hver tid 200 barn i alderen 5 til 14 år muligheten til å få seg en utdanning. Fagene de har på skolen er matematikk, kommunikasjon (spansk), naturfag, historie, engelsk, gym og forming. Skoledagen begynner kl 8. og varer til 12.45 for alle sammen. Den peruanske staten støtter med mat og melk til skolebarna, både for å gjøre det mer attraktivt å gå på skolen i tillegg til at prestasjonene forbedres. Skoledagene består ofte av mer enn bare fag, og fra tid til annen arrangeres det idrettsarrangementer, kulturelle aktiviteter og småturer. De menneskelige verdiene de også får med seg fra skolen, er av avgjørende betydning for det de kan yte tilbake til det peruanske samfunnet senere som gode samfunnsborgere.

Norske frivillige gjør en stor innsats

De norske frivillige for Prosjekt Peru gjør en veldig viktig innsats på skolen som lærere i engelsk og som støttelærere i de andre fagene barna har. Ikke minst er det også viktig å understreke betydningen de spiller som rollemodeller i det å gi barna gode livsverdier og vise at utdanning er nøkkelen til å komme seg opp fra fattigdommen.

Forbedret skolen og barnehjemmet

Den siste tiden har vi forbedret flere ting på både skolen og barnehjemmet. Skolen har fått et fint grøntområde samt en idrettsplass som barna er veldig fornøyde med. Det har også blitt bygd på et ekstra klasserom på skolen, der barn i 4-5 års alderen får undervisning på førskolenivå. Dette for å forberede dem bedre på 1. klasse. Det er også laget et kjøkken på skolen der noen barn får frokost hver dag. Barnehjemmet har fått en ny bil i julegave av Komplett noe vi alle setter stor pris på. Det har også blitt etablert et nytt bygg på barnehjemmet, der de eldste kan få opplæring innenfor ulike praktiske yrker.