Prosjekt Peru i Norge

Helt siden starten i 1992 har Prosjekt Peru hatt et eget styre som har ansvaret for å følge opp den daglige driften. Styret står rettslig ansvarlig for bruken av de finansielle midlene som administreres, og har jevnlige styremøter i løpet av året. Prosjekt Peru er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 986 979 921.

Styret består av:

  • Jan Gusland, daglig leder
  • Trond Manvik, økonomiansvarlig
  • Linn M. Schistad, representant for Re vgs
  • Ingjerd Beate Nyhus Larsen, representant for Thor Heyerdahl vgs
  • Aina Gudvangen, representant for Holmestrand vgs
  • Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen, representant for Melsom vgs
  • Svein Inge Styve, representant for Voss vgs
  • Kamilla Manvik Westergren

Alt av styrets arbeid i Norge foretas av frivillige da det er et viktig prinsipp for Prosjekt Peru at alle penger som samles inn går direkte til arbeidet i Peru.

Prosjekt Peru/CEPED i Peru

Martha Samame Correa  er leder for Prosjekt Peru/CEPED i Peru. CEPED er den juridisk ansvarlige organisasjonen bak barnehjemmet og skolen, og er ansvarlig for driften av begge, samt rapporterting og regnskapsføring overfor styret i Norge. På skolen deles ansvaret med rektor, som kontinuerlig koordinerer alt arbeid med bestyrer. Det er også opprettet et eget styre i Peru som har som oppgave å overvåke det arbeidet bestyreren gjør, og bistå ved behov.