Støtte til barnehjemmet og skolen

Helt siden starten i 1992 har støtten fra de videregående skolene i Larvik vært den største inntektskilden til å drive barnehjemmet og skolen i Peru.

Fra høsten 2005 har Re videregående skole støttet prosjektet, mens Holmestrand videregående skole valgte å bli en del av Operasjon Peru i 2008. I 2015 har også Melsom videregående blitt med på laget. Vi setter ufattelig stor pris på samarbeidet! Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har Thor Heyerdahl videregående skole, Re videregående og Holmestrand videregående skole heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

En dags arbeid til Peru

Operasjon Peru går ut på at de nærmere 2750 elevene ved Thor Heyerdahl, Re, Holmestrand, Melsom  og Voss videregående skoler i oktober/november hvert år gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru, og hvor inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet. Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, gå med innsamlingsbøsser osv. Det viktige er at de gir minst 400 kroner i solidaritet til elevene i Peru.

Det er ikke bare elevene som gjør en innsats, lærerne er også godt representert. Gjennom «Lærer støtter lærer» har flere lærere ved de videregående skolene i Vestfold valgt å gi en viss sum i måneden til lærerne på Prosjekt Peru-skolen i Monsefú.

Øvrige givere

I tillegg er det flere barnehager, bedrifter og enkeltpersoner som støtter Prosjekt Peru. En stor takk til alle som hjelper barna på barnehjemmet og skolen i Peru. Deres innsats og hjelp betyr alt.