x

Operasjon Peru

Støtte til barnehjemmet og skolen

Helt siden starten i 1992 har støtten fra de videregående skolene i Larvik vært den største inntektskilden til å drive barnehjemmet og skolen i Peru.

Fra høsten 2005 har Re videregående skole støttet prosjektet, mens Holmestrand videregående skole valgte å bli en del av Operasjon Peru i 2008. I 2015 har også Melsom videregående blitt med på laget. Vi setter ufattelig stor pris på samarbeidet! Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har Thor Heyerdahl videregående skole, Re videregående og Holmestrand videregående skole heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

En dags arbeid til Peru

Operasjon Peru går ut på at de nærmere 2750 elevene ved Thor Heyerdahl, Re, Holmestrand og Melsom videregående skoler i oktober/november hvert år gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru, og hvor inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet. Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, gå med innsamlingsbøsser osv. Det viktige er at de gir minst 400 kroner i solidaritet til elevene i Peru.

Det er ikke bare elevene som gjør en innsats, lærerne er også godt representert. Gjennom “Lærer støtter lærer” har flere lærere ved de videregående skolene i Vestfold valgt å gi en viss sum i måneden til lærerne på Prosjekt Peru-skolen i Monsefú.

Stor bidragsyter

Komplett er også en stor bidragsyter for Prosjekt Peru. De har gitt julegave i form av penger til ny yrkesmodul, kjøpt inn en flunkende ny bil til barnehjemmet og i 2011/2012 gikk pengene til oppgradering av skoleutstyr og materiell samt bakeovn. I 2012 var årets julegavebeløp på hele 250.000 kr! Flere ansatte i Komplett har i tillegg til dette en månedlig sparing og per i dag er det totale beløpet 80.000. Vi skal i samarbeid med direktøren på barnehjemmet og ansvarlige i Komplett finne konkrete og nødvendige ting disse pengene bør gå til. Informasjon finnes også på Komplett sine hjemmesider.

I tillegg til disse aktørene er det flere barnehager og enkeltpersoner som støtter Prosjekt Peru. En stor takk til alle som hjelper barna på barnehjemmet og skolen i Peru. Deres innsats og hjelp betyr alt.