x

Blog

Elever samlet inn 270 000 kroner
By: admin
des 2, 1999

Østlandsposten 02.12.1999 (skrevet av Jørgen Riiser).

Etter en særdeles vellykket Peru-aksjon, var det i går tid for overrekkelse av de inntjente pengene. En sjekk pålydende hele 273 500 kroner vitner om god innsats fra larvikelevene.

Årets utg

cialis online

ave av Aksjon Peru ble avsluttet i går med en markering i kantina ved Kilden videregående skole. Overrekkelsen av innsamlingsresultatet ble foretatt av aksjonslederne på de respektive skolene, og Dag Petter Svendsens kone, Katty Svendsen fikk den ære av å motta sjekken på hele 273 500kr. Hun uttrykte stor glede over den flittige innsatsen og det gode resultatet, og var spesielt opptatt av å takke på vegne av alle barna som får nyte godt av de innsamlede kronene.

Et dagsverk for Peru

Det er det åttende året at de videregående skoler i Larvik har viet en skoledag til arbeid for Aksjon Peru. Det hele ble startet i 1992 av larvikgutten Dag Petter Svendsen, og har siden dette vokst i omfang. I dag fungerer aksjonen som et samarbeid mellom Farris, Kilden, Gloppe og Thor Heyerdahl videregående skole. Aksjonsformen, som i Larvik er et alternativ til den landsomfattende “Operasjon Dagsverk”, gir hver elev ansvar for å legge ned et dagsverk der lønninga går direkte til aksjonen.

Arbeid som nytter

De innsamlede midlene fra Aksjon Peru har så langt ført til bygging av et barnehjem for 30 barn og en skole med plass til 417 elever. Det aktuelle området i Nord-Peru er ekstremt fattig og ved bygging av skoler og barnehjem hjelpes barn som ellers ikke er levnet en sjanse. Til forskjell fra flere andre hjelpeorganisasjoner er Aksjon Peru et rent idealistisk foretak og pengene som kommer inn går uavkortet videre til arbeidet i Sør-Amerika. Ildsjelene bak dette jobber gratis slik at sårt tiltrengte midler ikke går bort i administrasjon av arbeidet.