x

Blogg -

Engelskundervisning for alle

En av oppgavene som frivillig ved Prosjekt Peru er å undervise de ulike klassene i engelsk. I engelskundervisningen på skolen nå lærer barna sanger. 1.-4. klasse lærer sanger som «Head,

Prosjekt Perù bygger nye hjem

Komplett.no har gjort det mulig for Prosjekt Perú å bygge tre nye hjem til barna. Det første huset er ferdigstilt og barna som har flyttet inn har det kjempefint. Alle

25-årsjubileum og rekordinnsamling!

For første gang er det samlet inn over 1 million kroner under Operasjon Peru!
Thor Heyerdahls komitéleder, Jenny Myrland Johansen overrakte den rekordstore sjekken til Maite Vizcarra på vegne av Re,