x

Blog

25-årsjubileum og rekordinnsamling!
By: Hilde
des 22, 2017

For første gang er det samlet inn over 1 million kroner under Operasjon Peru!

Thor Heyerdahls komitéleder, Jenny Myrland Johansen overrakte den rekordstore sjekken til Maite Vizcarra på vegne av Re, Holmestrand, Melsom, Voss og Thor Heyerdahl videregående skoler. Voss videregående skole fra Hordaland er den nyeste på Operasjon Peru-stammen. Vi er takknemlig for den nye skolen og ønsker gjerne at flere følger deres fotspor.

En million kroner er penger nok til å opprettholde organisasjonens tiltak, men gir oss ikke anledning til å ta inn flere barn. I dag bor det 18 barn på barnehjemmet, men vi har plass til 30. Det er med andre ord ikke plassen det står på, men økonomien.

Den peruianske ambassadøren i Norge, José Ortiz, var også tilstede under den høytidelige sjekkoverrekkelsen. Etter at ambassaden åpnet i oktober har han vist interesse for å få vite mer om arbeidet Prosjekt Peru gjør i hans hjemland. Slik blir arbeidet Dag Petter Svendsen og Maite Vizcarra startet for å koble Peru og Norge sammen ved å blant annet skape møteplasser for politiske topper og representanter fra næringslivet videreført.

Med en million innsamlede midler fortjener både elever og komitemedlemmer ros for god innsats!

https://vfk.no/Thor-Heyerdahl-vgs/Aktueltliste/25-arsjubileum-og-innsamlingsrekord/