x

Blog

Engelskundervisning for alle
By: Anine Gundersen
okt 30, 2018

En av oppgavene som frivillig ved Prosjekt Peru er å undervise de ulike klassene i engelsk. I engelskundervisningen på skolen nå lærer barna sanger. 1.-4. klasse lærer sanger som «Head, shoulders, knees and toes» og andre enkle barnesanger, mens i 5. og 6. klasse jobber de med regeatton-sanger som er både på engelsk og spansk. Disse sangene er litt mer utfordrende ettersom barna må oversette hele setninger, barna har det kjempegøy og synger med på både engelsk og spansk. I Peru samles familie og venner ofte gjennom musikk og lykklige minner skapes. Det å kombinere musikk med engelsk skaper en positiv opplevelse rundt det å lære et nytt språk.

En stor takk til veldig flinke frivillige!

2. klasse lærer engelsk.