x

Blog

Karpe Diem for Peru
nov 15, 2008

http://www.op.no/kultur/article3923993.ece

Barn og unge stimlet sammen for å lytte til rock og samtidig støtte Prosjekt Peru.

Helt siden starten av Prosjekt Peru

buy cheap viagra online uk

i 1992 har støtten fra de videregående skolene i Larvik vært den største inntektskilden til å drive barnehjemmet og skolen i Peru.

– Dette er en stor happening, etter at vi har jobbet med Peru-prosjektet i snart tre år nå, sier leder i arrangementskomiteen ved Thor Heyerdahl videregående skole, Siri Svanemyr Eriksen, som selv går i 3. klasse allmenn ved Thor Heyerdahl.

Tirsdag i denne uken var skoleungdommene rundt og samlet inn penger, ved å jobbe for Peru-prosjektet. Til sammen 12 ungdommer fra Thor Heyerdahl videregående er med i Peru-komiteen.

En rekke spennende band ble presentert på Peru-rocken i går kveld. Først ut på scenen var Offender, så Sirius, Beatbox med Jørn Roger og sist men ikke minst, Karpe Diem. Christoffer Naustdal Hjelm har vært bookingansvarlig. Gunder Gundersen fra Brødrene Bøk, produserer og organiserer Peru-rocken.

Der de fleste andre skoler i Norge er med i den landsomfattende aksjonen Operasjon Dagsverk, har den videregående skolen i Larvik heller valgt å binde sin innsats til Operasjon Peru.

Operasjon Peru går ut på at de ca. 1.600 elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole i november gir en dags arbeid i solidaritet med barna i Peru, og hvor inntektene går uavkortet til elevene ved skolen og til barna som bor på barnehjemmet. Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, gå med innsamlingsbøsser og andre ting. Det viktige er at de gir minst 350 kroner i solidaritet til elevene i Peru.

I tillegg arrangeres Peru-Rock. På Peru-Rock spiller flere band, det er moteshow og mange andre former for underholdning. Peru-Rock har vært en tradisjon siden 1996.

Prosjekt Peru gir til enhver tid 200 barn i alderen 5 til 14 år muligheten til å få seg en utdanning.

De norske frivillige for Prosjekt Peru gjør en veldig viktig innsats på skolen som lærere i engelsk og som støttelærere i de andre fagene barna har. Ikke minst er det også viktig å understreke betydningen de spiller som rollemodeller i det å gi barna gode livsverdier og vise at utdanning er nøkkelen til å komme seg opp fra fattigdommen.

Barnehjemmet ble påbegynt da Dag Petter Svendsen, som tidligere hadde jobbet for generalkonsulatet i Lima, hadde skaffet seg de nødvendige finansielle midlene han trengte høsten 1992.

– Vi har veldig lyst til å besøke skolen og barnehjemmet i Peru, sier Siri Svanemyr Eriksen, leder i Peru-komiteen ved Thor Heyerdahl sammen med Silje Fønhus, som også er med i komiteen.

Fønhus har bodd i Paraguay, og kan spansk flytende. Jentene legger til at de får forhandle med rektor om å reise i løpet av skoleåret.

– Det ville vært utrolig spennende å komme til Peru for å se driften av barnehjemmet og skolen, etter at vi har jobbet med prosjektet i snart tre år, sier jentene.