x

Blog

“Jeg har absolutt ingen barn å miste”
By: Irene Elise
des 12, 2015

Da Hilde Utvik Linnestad (19) fra Ås kom til Monsefú i begynnelsen av september gikk det litt etter litt opp for henne hvilke enorme utfordringer elvene ved skolen og deres familie står foran når ekstremværet “El Niño” treffer landsbyen.

 

Hilde & LilianaPeru er et av landene som blir hardest rammet av ekstremværet som i følge ekspertene vil slå inn en gang mellom nå og mars 2016. Prosjekt Perus barnehjem og skole befinner seg i høyrisikosonen der det er ventet ekstremregn og oversvømmelse. Det er antydet at årets “El Niño” vil være kraftigere enn katastofeåret 1998 da over 300 mennesker døde og en tredjedel av landsbyen vi bor i ble jevnet med jorden.

“Frustrasjonen over å ikke kunne gjøre noe mer satt et skikkelig støkk i meg. Alle vet én av oss ikke kan redde verden, men jeg er lært opp til at vi alltids kan gjøre noe. Så jeg satt meg ned og gjorde det – mamma og jeg begynte med å gi våre egne julegaver til innsamlingen og oppfordret venner, familie og deretter leserne av Østlandets Blad til å gjøre det samme. Alle monner drar, sies det. Jeg håpet, men hadde ikke trodd vi skulle få inn så mye. Jeg er overveldet over alle som har engasjert seg”, sier Hilde.

 

Per dags dato er det kommet inn over 50 000 kr – det ville vært nok til å følge den opprinnelige planen:               “Da jeg fikk vite at over halvparten av livene som gikk tapt her i Monsefú kunne vært reddet om de hadde vært vaksinert mot kolera, var det et naturlig sted å begynne for å beskytte elevene best mulig. De fleste barna bor i slummen, og har i utgangspunktet ikke den beste tilgangen på rent drikkevann eller god næring – under en unntakstilstand som “El Niño” vil situasjonen absolutt forverres”.

Sammen med daglig leder på barnehjemmet og rektor ved skolen har vi vært i kontakt med lokale og nasjonale helsemyndigheter, ulike organisasjoner som kunne ha tilgang på vaksinen, det Norske konsulatet i Lima, de Norske ambasadene i Chile og Argentina, Røde Kors, Leger uten grenser og tilslutt Verdens Helseorganisasjon (WHO). Til slutt måtte vi gi opp kampen; det ville ikke være mulig å få koleravaksiner inn i landet. Pengene var allerede på konto, så steg to ble da å finne ut hvordan vi best mulig kunne hjelpe barna og deres familier med midlene som var blitt donert.

I samarbeid med lokale helsemyndigheter har vi gitt elvene ved skolen ekstra hjelp i form av helsesjekker, vaksineringsdager og kurser for familiene rundt hygiene, smittefarer og ernæring i unntakstilstander. Det vil desverre være umulig å hjelpe til under selve uværet, men så fort det verste er over vil hjelpestasjoner i ulike deler av Monsefú være åpne for familiene til elevene på skolen. Hjelpen vil gå til de som trenger det mest og i første omgang vil det deles ut rent vann (det har blitt kjøpt inn vannfilter som kan rense 2 liter vann i minuttet, med en totalkapasitet på 1500 liter), mat og medisiner og utstyr. Deler av pengene vil brukes på å reparere eventuelle skader på skolen slik at barna kan fortsette utdanningen sin når skoleåret starter igjen i mars.

“Ved å tilbringe tid med skolebarna hver dag, har jeg fått innsikt i deres livssituasjon. Det har vært vanskelig å oppleve urettferdigheten på nært hold – det er aldri lett å se mennesker du er glad i lide.  Det har vært frustrerende å vite hvor hardt landsbyen og barna vil bli rammet av ekstremværet, men jeg er taknemmelig for at vi faktisk har mulighet til å gjøre noe med situasjonen. Jeg vil særlig takke familie, venner og øvrige som har gitt; det er fantastisk at såpass mange har valgt å gi årets julegaver til denne innsamlingen. Vi har gjort det vi kan for å forsikre oss om at elevene vil komme tilbake til pultene sine i mars – det gjør det litt lettere å sende dem hjem på juleferie nå, for jeg har absolutt ingen barn å miste”, avslutter Hilde.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES