x

Blog

Infobrev fra 2011
By: admin
aug 17, 2012

Med dette ønsker vi å hilse fra alle barn og ansatte i Peru og presentere et. bredt utvalg av aktiviteter som har foregått på barnehjemmet og skolen i året 2011.

Hvert år innleder barna ferien med ulike aktiviteter på barnehjemmet. Akademisk læring, kosmetikk, dans og sport er populære aktiviteter der Prosjekt Peru har egne lærere som har spesialisering innenfor hvert område. I tillegg til disse aktivitetene setter vi fokus på at barna skal snakke med psykologen på barnehjemmet. Psykologen følger opp barna fra første dagen de kommer og har tett oppfølging med hvert enkelt barn så lenge de bor på barnehjemmet. Terapi er et annet tilbud. Dette blir gitt til alle barn, men også til personalet som bor og tar seg av barna. Dette inkluderer læringsstimulering, gruppearbeid og familieorientering der det er nødvendig.

I januar og februar ble det utført vedlikehold og utbedringer på skolen. Alle klasserommene ble malt, mens dører, vegger, vinduer og tak ble oppgradert. Et godt innemiljø er viktig for både elever og lærere.

I mars startet alle barna på barnehjemmet på skolen igjen etter ferien. Barna går på ulike skoler, fordelt etter alder, faglig og sosialt nivå. De barna som går på førskolen tilbringer dagene sine på Prosjekt Peru skolen, i et eget klasserom tilpasset for de minste.

24. mars hadde vi besøk fra Norge av Elena Jerstad og åtte studenter. De hadde det veldig hyggelig og koste seg på tur i Peru.

På skolen satte vi i gang et opplegg for førskoleelevene slik at de er bedre forberedt på skolestart. Barn som bor langt unna skolen får kjøre til og fra skolen mandag til fredag av Jose, sjæføren på barnehjemmet.

April måned ble feiret med karneval og “yunza” på barnehjemmet. Yunza feires ved at man setter opp et stort tre ute i hagen og henger opp masse gaver og pynt i det. Barn og voksne danser så rundt treet mens de kaster vann på hverandre. I år feiret vi yunza med Tania fra Norge, og dette var en stor suksess som alltid.

I år har vi startet med ulike moduler der ungdommene på barnehjemmet kan få arbeidserfaring. Dette er viktig i ett land som Peru, der det er høy arbeidsledighet og få har mulighet til å ta en universitetsutdannelse. En viktig modul som nå er godt etablert er kosmetikkundervisningen. Her lærer ungdommene å frisere, sminke, farge hår og å lage hårfrisyrer. Dersom ungdommene består en avsluttende test, får de et bevis på sin kompetanse. Dette kan de bruke senere når de skal ut å søke jobb. Ungdommene praktiserer kunnskapenen sine på innbyggerne i Monsefu, der de har et eget lokale de bruker. María Suclupe Bravo er ansvarlig for opplæringen av ungdommene. Dette er en svært populær aktivitet, og ungdommene setter utrolig stor pris på den hjelpen de får.

30. april fikk vi besøk fra Komplett. De donerte blant annet en ny bil til barnehjemmet og vi er evige taknemmelige for deres generøsitet. Vi koste oss med besøk, spesielt husker vi turen vi hadde til stranda i Pimentel godt. En annen spesiell dag for oss var 2. mai da skolen feiret sin 18 års dag. Våre venner fra Komplett var med å feiret dagen, der vi blant annet hadde ulike aktiviteter og optredener av elevene på skolen.

6. mai feiret vi Morsdag på barnehjemmet og skolen. Alle barna lagde en gave til sine mødre, denne dagen kan være trist og emosjonell for mange av barna som ikke har noen mødre. Da gir de heller gaver til tantene på barnehjemmet eller direktøren for å vise hvor mye de setter pris på dem.

17. mai feiret vi som alltid på barnehjemmet. Tanja, Henriette og Henriette fra Norge heiset det norske flagget og vi feiret dagen med god mat og drikke.

I juni fikk vi en ny gutt på barnehjemmet, kun 15 dager gammel. Alle barn som kommer på barnehjemmet må gjennom nøye medisinske undersøkelser utført av en autorisert doktor. Her undersøkes helsen til barna og de får oppfølging av samme lege så lenge de bor på barnehjemmet.

På skolen gjennomførte vi en ealuering av alle elevene på førskolen og i førsteklasse, slik at vi kan følge opp elevene både sosialt og akademisk.

I juli feiret vi blant annet Lærernes dag. Elevene hadde organisert ulike aktiviteter og takket lærerne for sin innsats og dedikasjon til yrket. Vi feiret også “Fexticum” som er en årlig fest i Monsefu der vi går i tog i gatene med alle som bor i byen.

I august fikk vi besøk av det peruanske barnevernet. De sjekket alle husene, at alt var rent, barna, innemiljøet samt at de foretok en medisinsk evaluering av alle barna. Barna hadde laget et skuespill og dansehow som ble fremført på slutten av dagen.

Iløpet av september utførte vi utbedringer på husene på barnehjemmet. Det er over 18 år siden de ble bygget, derfor måtte vi nå bytte ut flere takbjelker slik at husene ble godkjente av myndighetene. Vi dekket også til noen av takene innvendige med nytt materiale på grunn av brannfare. På skolen fikk de eldste elevene mulighetene til å dra på skoletur til Lambeyeque. Der besøkte de et arkeologisk museum hvor Sipan ligger, en kjent mumie, og en stor del av den peruanske historien.

Ellers har vi startet med skolemat til alle elevene. Maten blir donert av den peruanske staten, men det er mødrene til elvene som på tur er med på å lage og forberede måltidene. Lærerne hjelper til på tur. Det er viktig at elevene får frokost, på denne måten har de enklere for å konsentrere seg hele dagen.

Iløpet av november fortsatte vi med å forbedre takene på barnehjemmet og vi malte alle husene.

Jul ble feiret på barnehjemmet med gaver til alle barna og god mat og drikke. I Peru serveres julemiddagen kl00.00 natt til 25. desember. Når alle er mette åpner de hver sin gave før festen fortsetter med dans og moro.

Generelt i løpet av 2011 har vi gjort mye forandringer. Vi har satt fokus på det sosiale miljøet, at alle får psykologhjelp ofte, helse er i fokus og administrasjonen har fått et løft. Vi har ansatt kvalifiserte personer til å lære barna kosmetikk, snekkerarbeid og ulike sportsaktiviteter.

 

Prosjekt Perujub

Med dette ønsker vi å hilse fra alle barn og ansatte i Peru og presentere et bredt utvalg av aktiviteter som har foregått på barnehjemmet og skolen i året 2011.
Hvert år innleder barna ferien med ulike aktiviteter på barnehjemmet. Akademisk læring, kosmetikk, dans og sport er populære aktiviteter der Prosjekt Peru har egne lærere som har spesialisering innenfor hvert område. I tillegg til disse aktivitetene setter vi fokus på at barna skal snakke med psykologen på barnehjemmet. Psykologen følger opp barna fra første dagen de kommer og har tett oppfølging med hvert enkelt barn så lenge de bor på barnehjemmet. Terapi er et annet tilbud. Dette blir gitt til alle barn, men også til personalet som bor og tar seg av barna. Dette inkluderer læringsstimulering, gruppearbeid og familieorientering der det er nødvendig.
I januar og februar ble det utført vedlikehold og utbedringer på skolen. Alle klasserommene ble malt, mens dører, vegger, vinduer og tak ble oppgradert. Et godt innemiljø er viktig for både elever og lærere.
I mars startet alle barna på barnehjemmet på skolen igjen etter ferien. Barna går på ulike skoler, fordelt etter alder, faglig og sosialt nivå. De barna som går på førskolen tilbringer dagene sine på Prosjekt Peru skolen, i et eget klasserom tilpasset for de minste.
24. mars hadde vi besøk fra Norge av Elena Jerstad og åtte studenter. De hadde det veldig hyggelig og koste seg på tur i Peru.
På skolen satte vi i gang et opplegg for førskoleelevene slik at de er bedre forberedt på skolestart. Barn som bor langt unna skolen får kjøre til og fra skolen mandag til fredag av Jose, sjæføren på barnehjemmet.
April måned ble feiret med karneval og “yunza” på barnehjemmet. Yunza feires ved at man setter opp et stort tre ute i hagen og henger opp masse gaver og pynt i det. Barn og voksne danser så rundt treet mens de kaster vann på hverandre. I år feiret vi yunza med Tania fra Norge, og dette var en stor suksess som alltid.
I år har vi startet med ulike moduler der ungdommene på barnehjemmet kan få arbeidserfaring. Dette er viktig i ett land som Peru, der det er høy arbeidsledighet og få har mulighet til å ta en universitetsutdannelse. En viktig modul som nå er godt etablert er kosmetikkundervisningen. Her lærer ungdommene å frisere, sminke, farge hår og å lage hårfrisyrer. Dersom ungdommene består en avsluttende test, får de et bevis på sin kompetanse. Dette kan de bruke senere når de skal ut å søke jobb. Ungdommene praktiserer kunnskapenen sine på innbyggerne i Monsefu, der de har et eget lokale de bruker. María Suclupe Bravo er ansvarlig for opplæringen av ungdommene. Dette er en svært populær aktivitet, og ungdommene setter utrolig stor pris på den hjelpen de får.
30. april fikk vi besøk fra Komplett. De donerte blant annet en ny bil til barnehjemmet og vi er evige taknemmelige for deres generøsitet. Vi koste oss med besøk, spesielt husker vi turen vi hadde til stranda i Pimentel godt. En annen spesiell dag for oss var 2. mai da skolen feiret sin 18 års dag. Våre venner fra Komplett var med å feiret dagen, der vi blant annet hadde ulike aktiviteter og optredener av elevene på skolen.
6. mai feiret vi Morsdag på barnehjemmet og skolen. Alle barna lagde en gave til sine mødre, denne dagen kan være trist og emosjonell for mange av barna som ikke har noen mødre. Da gir de heller gaver til tantene på barnehjemmet eller direktøren for å vise hvor mye de setter pris på dem.
17. mai feiret vi som alltid på barnehjemmet. Tanja, Henriette og Henriette fra Norge heiset det norske flagget og vi feiret dagen med god mat og drikke.
I juni fikk vi en ny gutt på barnehjemmet, kun 15 dager gammel. Alle barn som kommer på barnehjemmet må gjennom nøye medisinske undersøkelser utført av en autorisert doktor. Her undersøkes helsen til barna og de får oppfølging av samme lege så lenge de bor på barnehjemmet.
På skolen gjennomførte vi en ealuering av alle elevene på førskolen og i førsteklasse, slik at vi kan følge opp elevene både sosialt og akademisk.
I juli feiret vi blant annet Lærernes dag. Elevene hadde organisert ulike aktiviteter og takket lærerne for sin innsats og dedikasjon til yrket. Vi feiret også “Fexticum” som er en årlig fest i Monsefu der vi går i tog i gatene med alle som bor i byen.
I august fikk vi besøk av det peruanske barnevernet. De sjekket alle husene, at alt var rent, barna, innemiljøet samt at de foretok en medisinsk evaluering av alle barna. Barna hadde laget et skuespill og dansehow som ble fremført på slutten av dagen.
Iløpet av september utførte vi utbedringer på husene på barnehjemmet. Det er over 18 år siden de ble bygget, derfor måtte vi nå bytte ut flere takbjelker slik at husene ble godkjente av myndighetene. Vi dekket også til noen av takene innvendige med nytt materiale på grunn av brannfare. På skolen fikk de eldste elevene mulighetene til å dra på skoletur til Lambeyeque. Der besøkte de et arkeologisk museum hvor Sipan ligger, en kjent mumie, og en stor del av den peruanske historien.
Ellers har vi startet med skolemat til alle elevene. Maten blir donert av den peruanske staten, men det er mødrene til elvene som på tur er med på å lage og forberede måltidene. Lærerne hjelper til på tur. Det er viktig at elevene får frokost, på denne måten har de enklere for å konsentrere seg hele dagen.
Iløpet av november fortsatte vi med å forbedre takene på barnehjemmet og vi malte alle husene.
Jul ble feiret på barnehjemmet med gaver til alle barna og god mat og drikke. I Peru serveres julemiddagen kl00.00 natt til 25. desember. Når alle er mette åpner de hver sin gave før festen fortsetter med dans og moro.
Generelt i løpet av 2011 har vi gjort mye forandringer. Vi har satt fokus på det sosiale miljøet, at alle får psykologhjelp ofte, helse er i fokus og administrasjonen har fått et løft. Vi har ansatt kvalifiserte personer til å lære barna kosmetikk, snekkerarbeid og ulike sportsaktiviteter.

Prosjekt Peru