x

Blogg -

Form og farge for Aksjon Peru

Denne reportasjen stod i ØP 26.10.2001 (skrevet av Ingrid Elisabeth Løsnæs)
Claudia Kristoffersen forvandlet lille Malin Jensen til en klovn ved hjelp av litt maling. Elevene ved den videregående skolen i

Markerer aksjonen ytterligere

Denne reportasjen stod i Østlandsposten 29.11.2000 (Skrevet av Ingrid Elisabeth Løsnæs).
De fire videregående skolene i Larvik samlet inn 270 000 kroner til Aksjon Peru. Aksjonslederne var godt fornøyd med resultatet

Elever samlet inn 270 000 kroner

Østlandsposten 02.12.1999 (skrevet av Jørgen Riiser).
Etter en særdeles vellykket Peru-aksjon, var det i går tid for overrekkelse av de inntjente pengene. En sjekk pålydende hele 273 500 kroner vitner om