x

Blogg -

741.000 kroner til “Operasjon Peru”

http://tb.no/article/20090121/NYHETER/785322903
RE: Tre videregående skoler i Vestfold har samlet inn solide 741.000 kroner til et barnehjems- og skoleprosjekt i Peru.
Av beløpet har Re videregående skole samlet inn 220.000 kroner, mens Thor

Karpe Diem for Peru

http://www.op.no/kultur/article3923993.ece
Barn og unge stimlet sammen for å lytte til rock og samtidig støtte Prosjekt Peru.
Helt siden starten av Prosjekt Peru
buy cheap viagra online uk
i 1992 har støtten fra de videregående

Musikalsk innsats for unge i Peru

http://www.op.no/kultur/article3918723.ece

For 12. gang arrangerer elver i Larvik konsert der inntekten går til unge i Peru.
Fredag byr de på lokale Sirius og O
buy cheapest viagra
ffender, toppet med rapheltene fra Karpe Diem,

Nok et rekordår for Peru-aksjonen

http://www.op.no/kultur/article3187727.ece
Den frivillige innsatsen til skoleelever i Vestfold har enda en gang gitt et rekordhøyt bidrag til fattige barn i Peru.
purchase viagra online
I går ble sjekken på 650.000 kroner overrekt de